Διατριβή: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Χ4+2VY3=U2 X4+Y6=U2 Y6-X4=U2 X4-Y6=U2 - Κωδικός: 6519
Greek