Διατριβή: ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΝΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΜΥΕΛΙΝΗΣ (TRANS-D-ERYTHRO- ΚΗΡΑΜΙΔΥΛΟ-Ν,Ν,Ν-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟ-ΑΜΙΝΟΑΙΘΥΛΟ-ΦΩΣΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) - Κωδικός: 5884
Greek