Διατριβή: Η φιλοσοφία της αφήγησης από τον λόγο στην εικόνα: κινηματογραφικές μεταφορές νεοελληνικών πεζογραφημάτων για τον Εμφύλιο - Κωδικός: 45925
Greek