Διατριβή: To κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του Ιράν από τη δυναστεία των Pahlevi μέχρι σήμερα: προοπτικές συμφιλίωσης ενός ισλαμικού κράτους με το μοντέλο του φιλελεύθερου δημοκρατικού καθεστώτος: η σύγκρουση πολιτισμών μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συγκυρίας - Κωδικός: 36215
Greek