Διατριβή: Μελέτη της επίδρασης 6 αμινοξέων, της μυο-ινοσιτόλης, του dikegulac, των πολυαμινών και της μελατονίνης στον μικροπολλαπλασιασμό των υποκειμένων κερασιάς: CAB-6P(Prunus cerasus L.), Gisela 6 (P. cerasus x P.canescens), MxM 14 (P. avium x P. mahaleb), MxM 60 (P. avium x P. mahaleb) και PHL-C (P. avium x P cerasus) - Κωδικός: 35933
Greek