Διατριβή: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥ... - Κωδικός: 3049
Greek