Διατριβή: ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙΣΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ZIEGLER-NATTA ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - Κωδικός: 2758
Greek