Διατριβή: Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο: συσχέτιση με ψυχολογικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας - Κωδικός: 27376
Greek