Διατριβή: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΜΨΕΩΣ - Κωδικός: 2704
Greek