Διατριβή: Δύο πρώιμα μεταβυζαντινά μνημεία και ο ζωγραφικός τους διάκοσμος στο Πωγώνι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας: αρχές 16ου αιώνα - Κωδικός: 25277
Greek