Διατριβή: ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ - Κωδικός: 2420
Greek