Διατριβή: Έλληνες και Ελληνίδες που δικάστηκαν από την Ιερά Εξέταση της Βενετίας με την κατηγορία της μαγείας (16ος-18ος αι.) - Κωδικός: 23071
Greek