Διατριβή: Η πέραν του Ιορδάνου Βηθανία (Ιωάν. α' 28) και οι άλλες πόλεις της Περαίας κατά τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους - Κωδικός: 21424
Greek