Διατριβή: Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα (1830-1930): Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή - Κωδικός: 20817
Greek