Διατριβή: Μέθοδοι προσπέλασης και επεξεργασίας ερωτήσεων σε χρονικές και χωροχρονικές βάσεις δεδομένων - Κωδικός: 20183
Greek