Διατριβή: Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΕΚΤΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙ ΕΠΙΜΥΩΝ) - Κωδικός: 1865
Greek