Διατριβή: Η Χριστολογία του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως καί η συμβολή του στή διαμόρφωση του Χριστολογικού δόγματος κατά τό πρώτο ήμισυ του Ε΄ Αιώνος - Κωδικός: 18402
Greek