Διατριβή: Σχεδόν βέλτιστοι αλγόριθμοι και αποτελέσματα μη - προσέγγισης για προβλήματα κάλυψης πολυγωνικών περιοχών - Κωδικός: 16624
Greek