Διατριβή: Στρατηγική διοίκηση και marketing. Ασκήσεις διαλλακτικότητας: από τις στρατηγικές συμμαχίες στο benchmarking και στον συν-ανταγωνισμό - Κωδικός: 15594
Greek