Διατριβή: Η διαφημιστική καταχώριση στον αθηναϊκό τύπο κατά την οθωνική και μεσοβασιλική περίοδο: η στρατηγική της και η αισθητική της, στοιχεία για τη μελέτη του κοινωνικού της πλαισίου - Κωδικός: 15593
Greek