Διατριβή: Συμβολή στη στατιστική συμπερασματολογία για τις κατανομές γάμα και αντίστροφη κανονική με χρήση της εμπειρικής ροπογεννήτριας συνάρτησης - Κωδικός: 14641
Greek