Διατριβή: ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΒΙΝΤΙ... - Κωδικός: 1402
Greek