Διατριβή: Βαθμός μετατροπής διπλών δεσμών άνθρακος και χημική σύσταση επανακτηθέντος πολυμεθακρυλικού μεθυλίου(τσιμέντο) από αναθεωρημένες αρθροπλαστικές ισχίου και επίδραση της υγρασίας κατά τον πολυμερισμό στις μηχανικές ιδιότητες - Κωδικός: 13583
Greek