Διατριβή: Η εξηγητική - κατανοητική μέθοδος στη θεωρία των κοινωνικών πράξεων: από τον Max Weber στον G.H.v. Wright και στην επικοινωνιακή θεωρία του Habermas - Κωδικός: 12598
Greek