Διατριβή: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝΟΣΤΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Κωδικός: 1082
Greek